top of page

Değerli Basın Mensubu

Dünya Motokros Şampiyonası MXGP Türkiye 2-3 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar ilinde düzenlenecektir. Dünya Şampiyonası’nda görev yapacak basın mensuplarının akreditasyon işlemleri Türkiye Spor Yazarları Derneği ( TSYD ) tarafından yapılacaktır.

Şampiyonayı takip etmek isteyen basın mensupları ilgili formları eksiksiz bir şekilde doldurup,  tsyd@turkeymxgp.com adresine mail yoluyla iletmeleri gerekmektedir. Akreditasyon formları TSYD ve Uluslararası Organizasyon Komitesi tarafından onaylanıp, mail yoluyla basın mensuplarına bilgi verilecektir.

 

Akreditasyon işlemleri 21 AĞUSTOS 2023 tarihinde sonlanacaktır.

 

İsteklerin düzgün bir şekilde işleme konulmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 1. Medya kuruluşlarının spor kadrolarında yer alan en fazla iki muhabir/yazar ve bir foto muhabire akreditasyon hakkı verilecektir.

 2. Kayıt yapmak, video çekmek filme almak, röportaj yapmak, yarış motosikletlerini çekmek gibi yayın haklarını gerektiren konular için ayrıca izin başvurusu yapılacaktır.

 3. TV ve Ajanslar organizasyon esnasında padok ve seyirci alanlarında haber amaçlı görüntü alabileceklerdir.

 4. TV ve Ajanslar antrenman, sıralama ve yarış çekimini belirlenmiş alandan yapacaktır.

 5. Her yarış sonunda akredite olmuş ve yarışı takip edip haberleştiren tüm medya mensuplarına 5 dakikalık bir özet video ücretsiz olarak dağıtılacaktır.

 6. Akreditasyonlar sadece Türkiye yarışı için geçerli olacaktır.

 7. Basın mensupları tüm organizasyon boyunca TSYD görevlilerinin uyarıları doğrultusunda hareket edeceklerini bildiren taahhüt belgesini imzalayarak kartlarını teslim alabileceklerdir.

 8. Akreditasyon kartları Afyonkarahisar’da TSYD tarafından kart sahiplerine imza karşılığı teslim edilecektir. Afyon’da TSYD görevlileri Basın Merkezinde medya mensuplarımıza destek verecektir.

 9. TMF & TSYD işbirliği ile hazırlanan  Basın Akreditasyon Giriş  Kartları sadece spor medyasında çalışan kişilere verilecektir.

 10. Basın Akreditasyon Kartı sahibi organizasyonda meydana gelebilecek her türlü kaza ve yaralanmadan doğacak bütün yasal hak talebinden ferağat eder.

 11. Basın Kartının kullanımı, pist alanına çeşitli girişlerde görüntülenen geçiş koşulları panoları tarafından yönetilir. Kart sahibi (Foto Muhabir) piste girmek için, TSYD nin vereceği önlük veya yelekle girecektir.

 12. Basın kartı (talep edilirse) geçerli kimlik kartı ile gösterilmek zorundadır.

 

 

 1. TSYD Basın Akreditasyon Kartının asıl sahibidir ve daha önceden belirtmeksizin geri alma hakkına sahiptir.

 2. Basına ayrılan yerlerin yönetim ve denetimi TSYD’ye aittir.

 3. E-posta adresiniz ve diğer ayrıntılarınız MXGP veri tabanına eklenecek ve yalnızca MXGP iletişimi ve bültenleri için kullanılacaktır.

 4. Organizasyon boyunca TSYD ek uygulama yapabilir ve değişikliğe gidebilir.

            Önceliğimiz organizasyonlarda görev alan meslektaşlarımızın güvenliği ve rahat görev   yapabilmeleridir.

İşbirliğiniz ve anlayışınız için şimdiden çok teşekkür ederiz.

MÜRACATTA İSTENECEK BELGELER

 • Sabıka Kaydı

 • (Değişik:RG-3/2/2013-28548) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama, kaçakçılık, şike veya teşvik primi suçlarından mahkum olmamak

 • En az  lise  veya dengi okul mezunu olduğunu belirleyen belgenin fotokopisi

 • 5953 sayılı kanun ve/veya bunun bazı maddelerini değiştiren 212 sayılı kanuna göre kart verilecek kişi ile işveren arasında düzenlenmiş sözleşmenin iş yerince onaylanmış fotokopisi

 • Son üç aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu prim bildirge suretleri

 • 1 Adet fotoğraf

 • Eksiksiz doldurulacak başvuru formu (Spor Müdüründen onaylı)

 • Taahhütname  (Kart onayından sonra, Basın mensubu kartı teslim alırken)                                                  

 • Sarı Basın Kartı, TSYD Giriş Kartı, AIPS Kartı sahipleri sadece fotoğraf ve başvuru formunu maille gönderecektir.

 

İLETİŞİM

TSYD Afyon Nadir GÜZBEY                          : +90 532 433 13 93

TSYD Genel Merkez Birgül PULLUKÇU    : +90 533 641 33 99

2023 MXGP TÜRKİYE AKREDİTASYON FORMU 👇

bottom of page